ดาวน์โหลด

Title
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย. 2562
 1 file(s)  2 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2562, แบบสขร.1 ตุลาคม 3, 2019 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค. 2562
 1 file(s)  0 download
ประจำปีงบประมาณ 2562, แบบสขร.1 ตุลาคม 3, 2019 Download
จดหมายข่าวประจำเดือน ก.ย. 2562
 1 file(s)  2 downloads
จดหมายข่าว, ปี 2562 ตุลาคม 2, 2019 Download
งบทดลองประจำเดือน ส.ค. 2562
 1 file(s)  6 downloads
ปีงบประมาณ 2562, รายงานงบทดลอง กันยายน 18, 2019 Download
จดหมายข่าวประจำเดือน ส.ค. 2562
 1 file(s)  1 download
จดหมายข่าว, ปี 2562 กันยายน 5, 2019 Download
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 1 file(s)  2 downloads
ปีงบประมาณ 2562, รายงานงบทดลอง สิงหาคม 23, 2019 Download
จดหมายข่าวประจำเดือน ก.ค. 2562
 1 file(s)  5 downloads
จดหมายข่าว, ปี 2562 สิงหาคม 6, 2019 Download
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562
 1 file(s)  3 downloads
ปีงบประมาณ 2562, รายงานงบทดลอง กรกฎาคม 18, 2019 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย. 2562
 1 file(s)  3 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2562, แบบสขร.1 กรกฎาคม 10, 2019 Download
จดหมายข่าว ประจำเดือน มิ.ย. 2562
 1 file(s)  7 downloads
จดหมายข่าว, ปี 2562 กรกฎาคม 2, 2019 Download
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 1 file(s)  5 downloads
ปีงบประมาณ 2562, รายงานงบทดลอง มิถุนายน 20, 2019 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค. 2562
 1 file(s)  1 download
ประจำปีงบประมาณ 2562, แบบสขร.1 มิถุนายน 11, 2019 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย. 2562
 1 file(s)  1 download
ประจำปีงบประมาณ 2562, แบบสขร.1 มิถุนายน 11, 2019 Download
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562
 1 file(s)  2 downloads
ปีงบประมาณ 2562, รายงานงบทดลอง พฤษภาคม 16, 2019 Download
จดหมายข่าวประจำเดือน เม.ย. 2562
 1 file(s)  14 downloads
จดหมายข่าว, ปี 2562 พฤษภาคม 2, 2019 Download
งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562
 1 file(s)  2 downloads
ปีงบประมาณ 2562, รายงานงบทดลอง เมษายน 19, 2019 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค. 2562
 1 file(s)  2 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2562, แบบสขร.1 เมษายน 11, 2019 Download
จดหมายข่าวประจำเดือน มี.ค. 2562
 1 file(s)  23 downloads
จดหมายข่าว, ปี 2562 เมษายน 5, 2019 Download
งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 1 file(s)  6 downloads
ปีงบประมาณ 2562, รายงานงบทดลอง มีนาคม 18, 2019 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ. 2562
 1 file(s)  6 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2562, แบบสขร.1 มีนาคม 15, 2019 Download
จดหมายข่าว ประจำเดือน ก.พ. 2562
 1 file(s)  6 downloads
จดหมายข่าว, ปี 2562 มีนาคม 15, 2019 Download
จดหมายข่าว ประจำเดือน ม.ค. 2562
 1 file(s)  3 downloads
จดหมายข่าว, ปี 2562 มีนาคม 15, 2019 Download
จดหมายข่าว ประจำเดือน ธ.ค. 2561
 1 file(s)  2 downloads
จดหมายข่าว, ปี 2562 มีนาคม 15, 2019 Download
งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562
 1 file(s)  6 downloads
ปีงบประมาณ 2562, รายงานงบทดลอง มีนาคม 8, 2019 Download
งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
 1 file(s)  1 download
ปีงบประมาณ 2562, รายงานงบทดลอง มีนาคม 8, 2019 Download
งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 1 file(s)  1 download
ปีงบประมาณ 2562, รายงานงบทดลอง มีนาคม 8, 2019 Download
งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
 1 file(s)  1 download
ปีงบประมาณ 2562, รายงานงบทดลอง มีนาคม 8, 2019 Download
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561
 1 file(s)  3 downloads
ปีงบประมาณ 2561, รายงานงบทดลอง มีนาคม 8, 2019 Download
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561
 1 file(s)  1 download
ปีงบประมาณ 2561, รายงานงบทดลอง มีนาคม 8, 2019 Download
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561
 1 file(s)  1 download
ปีงบประมาณ 2561, รายงานงบทดลอง มีนาคม 8, 2019 Download
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561
 1 file(s)  1 download
ปีงบประมาณ 2561, รายงานงบทดลอง มีนาคม 8, 2019 Download
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 1 file(s)  1 download
ปีงบประมาณ 2561, รายงานงบทดลอง มีนาคม 8, 2019 Download
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561
 1 file(s)  1 download
ปีงบประมาณ 2561, รายงานงบทดลอง มีนาคม 8, 2019 Download
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561
 1 file(s)  1 download
ปีงบประมาณ 2561, รายงานงบทดลอง มีนาคม 8, 2019 Download
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 1 file(s)  2 downloads
ปีงบประมาณ 2561, รายงานงบทดลอง มีนาคม 8, 2019 Download
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561
 1 file(s)  1 download
ปีงบประมาณ 2561, รายงานงบทดลอง มีนาคม 8, 2019 Download
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560
 1 file(s)  1 download
ปีงบประมาณ 2561, รายงานงบทดลอง มีนาคม 8, 2019 Download
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
 1 file(s)  1 download
ปีงบประมาณ 2561, รายงานงบทดลอง มีนาคม 8, 2019 Download
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560
 1 file(s)  1 download
ปีงบประมาณ 2561, รายงานงบทดลอง มีนาคม 8, 2019 Download
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560
 1 file(s)  2 downloads
ปีงบประมาณ 2560, รายงานงบทดลอง มีนาคม 8, 2019 Download
งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
 1 file(s)  1 download
ปีงบประมาณ 2560, รายงานงบทดลอง มีนาคม 8, 2019 Download
งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 1 file(s)  1 download
ปีงบประมาณ 2560, รายงานงบทดลอง มีนาคม 8, 2019 Download
งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 1 file(s)  1 download
ปีงบประมาณ 2560, รายงานงบทดลอง มีนาคม 8, 2019 Download
งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 1 file(s)  1 download
ปีงบประมาณ 2560, รายงานงบทดลอง มีนาคม 8, 2019 Download
งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560
 1 file(s)  1 download
ปีงบประมาณ 2560, รายงานงบทดลอง มีนาคม 8, 2019 Download
งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560
 1 file(s)  1 download
ปีงบประมาณ 2560, รายงานงบทดลอง มีนาคม 8, 2019 Download
งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 1 file(s)  1 download
ปีงบประมาณ 2560, รายงานงบทดลอง มีนาคม 8, 2019 Download
งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2560
 1 file(s)  1 download
ปีงบประมาณ 2560, รายงานงบทดลอง มีนาคม 8, 2019 Download
งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2559
 1 file(s)  1 download
ปีงบประมาณ 2560, รายงานงบทดลอง มีนาคม 8, 2019 Download
งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
 1 file(s)  1 download
ปีงบประมาณ 2560, รายงานงบทดลอง มีนาคม 8, 2019 Download
งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
 1 file(s)  2 downloads
ปีงบประมาณ 2560, รายงานงบทดลอง มีนาคม 8, 2019 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค. 2562
 1 file(s)  5 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2562, แบบสขร.1 มีนาคม 12, 2019 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค. 2561
 1 file(s)  7 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2562, แบบสขร.1 มีนาคม 12, 2019 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. 2561
 1 file(s)  7 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2562, แบบสขร.1 มีนาคม 12, 2019 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค. 2561
 1 file(s)  4 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2562, แบบสขร.1 มีนาคม 12, 2019 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ก.ย. 2561
 1 file(s)  18 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตุลาคม 5, 2018 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ส.ค. 2561
 1 file(s)  4 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตุลาคม 5, 2018 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ก.ค. 61
 1 file(s)  5 downloads
สิงหาคม 29, 2018 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มิ.ย. 2561
 1 file(s)  29 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2561 สิงหาคม 29, 2018 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค. 61
 1 file(s)  14 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2561 มิถุนายน 28, 2018 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย. 61
 1 file(s)  8 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2561 มิถุนายน 28, 2018 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค. 61
 1 file(s)  22 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2561 พฤษภาคม 24, 2018 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ. 61
 1 file(s)  12 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2561 มีนาคม 16, 2018 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ม.ค.61
 1 file(s)  10 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2561 มีนาคม 6, 2018 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธ.ค. 60
 1 file(s)  16 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2561 มกราคม 10, 2018 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พ.ย. 60
 1 file(s)  4 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2561 มกราคม 10, 2018 Download
ใบรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ
 1 file(s)  29 downloads
งานกองทุนคนพิการ มกราคม 5, 2018 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๐
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าห่ม การจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย
 1 file(s)  1 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมา
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการคนพิการ
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ในกลุ่มนโยบายและวิชาการ
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือนตุลาคม 2560
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลข กน8101 นม.
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลข ขน 6867 นม.
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สนง.พมจ.นครราชสีมา
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลา วันปิยมหาราช
 1 file(s)  2 downloads
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลข ขม 4219นม.
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 1 file(s)  1 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลข กม 1620 นม.
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานขับรถยนต์
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยการเงินและพัสดุ สนง.พมจ.นครราชสีมา
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สนง.พมจ.นครราชสีมา
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สนง.พมจ.นครราชสีมา
 1 file(s)  1 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ศป.คม.สนง.พมจ.นครราชสีมา
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด(2) สนง.พมจ.นม.ปี2561
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สนง.พมจ.นม.ปี2561
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ ศป.คร.สนง.พมจ.นครราชสีมา
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี สนง.พมจ.นครราชสีมา
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลดำเนินงานจ้างเหมาพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
 1 file(s)  56 downloads
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด จำนวน ๑ คัน
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(New)
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่๒ฯ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ฯ พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่๑และมีสิทธิเข้ารับประเมินสมรรถนะครั้งที่๒ ฯ พนักงานขับรถยนต์
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ พนักงานขับรถยนต์
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์เก่าชำรุด
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์เก่าชำรุด
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
 1 file(s)  6 downloads
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน ๓ คัน
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศจังหวัดฯ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยาพาหนะและขนส่งฯ
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศจังหวัดฯ เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ตารางแสดงวงเงินฯรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบฯ
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศรายชื่อผูู้ชนะการเสนอราคา
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่๑และมีสิทธิเข้ารับประเมินสมรรถนะครั้งที่๒ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม
 1 file(s)  0 download
ธันวาคม 18, 2017 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค. 60
 1 file(s)  3 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2561, แบบสขร.1 มกราคม 5, 2018 Download
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560
 1 file(s)  3 downloads
เอกสารเผยแพร่ ตุลาคม 20, 2017 Download
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ผช.ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ
 1 file(s)  2 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตุลาคม 5, 2017 Download
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 1 file(s)  45 downloads
งบประมาณ 2561 ตุลาคม 5, 2017 Download
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 1 file(s)  16 downloads
งบประมาณ 2561 กันยายน 29, 2017 Download
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 1 file(s)  54 downloads
งบประมาณ 2561 กันยายน 29, 2017 Download
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 1 file(s)  35 downloads
งบประมาณ 2561 กันยายน 29, 2017 Download
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมาบริการทำงานพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 1 file(s)  16 downloads
งบประมาณ 2561 กันยายน 29, 2017 Download
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 1 file(s)  10 downloads
งบประมาณ 2561 กันยายน 29, 2017 Download
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 1 file(s)  2 downloads
งบประมาณ 2561 กันยายน 29, 2017 Download
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 1 file(s)  2 downloads
งบประมาณ 2561 กันยายน 29, 2017 Download
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ผช.ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
 1 file(s)  1 download
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตุลาคม 5, 2017 Download
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ผช.งานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 1 file(s)  0 download
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตุลาคม 5, 2017 Download
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์
 1 file(s)  0 download
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตุลาคม 5, 2017 Download
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน จนท.ช่วยปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 1 file(s)  0 download
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตุลาคม 5, 2017 Download
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน จนท.ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว
 1 file(s)  1 download
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตุลาคม 5, 2017 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.60
 1 file(s)  2 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2560 กันยายน 8, 2017 Download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในศูนย์บริการคนพิการ จ.นครราชสีมา
 1 file(s)  6 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2560 สิงหาคม 16, 2017 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.60
 1 file(s)  0 download
ประจำปีงบประมาณ 2560 สิงหาคม 15, 2017 Please login to download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.60
 1 file(s)  2 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2560 สิงหาคม 15, 2017 Download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ศูนย์บริการคนพิการ จ.นครราชสีมา
 1 file(s)  2 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2560 มิถุนายน 19, 2017 Download
ใบตอบรับทุนการศึกษาโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ
 1 file(s)  34 downloads
ทุนพระราชทาน มิถุนายน 14, 2017 Download
ใบแจ้งเปลี่ยนระดับชั้นเรียนฯมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 1 file(s)  5 downloads
ทุนพระราชทาน มิถุนายน 14, 2017 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.60
 1 file(s)  1 download
ประจำปีงบประมาณ 2560 มิถุนายน 14, 2017 Download
ตารางแสดเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ศูนย์บริการคนพิการจ.นครราชสีมา
 1 file(s)  7 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2560 พฤษภาคม 25, 2017 Download
แบบแปลนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
 1 file(s)  3460 downloads
งานผู้สูงอายุ พฤษภาคม 24, 2017 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.60
 1 file(s)  3 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2560 พฤษภาคม 8, 2017 Download
แบบสอบข้อเท็จจริงผู้รับบริการทางสังคม(กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)
 1 file(s)  186 downloads
แบบสอบข้อเท็จจริง เมษายน 12, 2017 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.60
 1 file(s)  3 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2560 เมษายน 11, 2017 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.60
 1 file(s)  4 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2560 มีนาคม 9, 2017 Download
แบบตรวจ A3
 1 file(s)  30 downloads
เครื่องมือตรวจราชการ กุมภาพันธ์ 28, 2017 Download
แบบตรวจ A2
 1 file(s)  24 downloads
เครื่องมือตรวจราชการ กุมภาพันธ์ 28, 2017 Download
แบบตรวจ A1
 1 file(s)  24 downloads
เครื่องมือตรวจราชการ กุมภาพันธ์ 28, 2017 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.60
 1 file(s)  5 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2560 กุมภาพันธ์ 8, 2017 Download
แบบฟอร์มการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดร.02
 1 file(s)  127 downloads
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มกราคม 30, 2017 Download
แบบฟอร์มการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดร.01
 1 file(s)  75 downloads
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มกราคม 30, 2017 Download
การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงประจำปี 2560 Info
 1 file(s)  9 downloads
งานประชุมหัวหน้าหน่วยงาน พม. มกราคม 18, 2017 Download
กรอบแผนการดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ (Area Based) พม.
 1 file(s)  10 downloads
งานประชุมหัวหน้าหน่วยงาน พม. มกราคม 18, 2017 Download
คำอธิบายแบบจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด
 1 file(s)  39 downloads
งาน อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มกราคม 11, 2017 Download
แบบจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2560
 1 file(s)  768 downloads
งาน อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มกราคม 11, 2017 Download
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 1 file(s)  198 downloads
เอกสารประกอบการจดทะเบียนคนพิการ มกราคม 6, 2017 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.59
 1 file(s)  2 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2560 มกราคม 6, 2017 Download
หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ
 1 file(s)  78 downloads
เอกสารประกอบการจดทะเบียนคนพิการ ธันวาคม 19, 2016 Download
หลักเกณฑ์การขอรับการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมฯ
 1 file(s)  138 downloads
กองทุนการจัดสวัสดิการสังคม ธันวาคม 8, 2016 Download
แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม(กสส.01)
 1 file(s)  128 downloads
กองทุนการจัดสวัสดิการสังคม ธันวาคม 8, 2016 Download
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.59
 1 file(s)  1 download
ประจำปีงบประมาณ 2560 ธันวาคม 8, 2016 Download
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.59
 1 file(s)  1 download
ประจำปีงบประมาณ 2560 ธันวาคม 8, 2016 Download
ตารางแสดงวงเงินฯ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตันฯ
 1 file(s)  1 download
ประจำปีงบประมาณ 2560 ธันวาคม 2, 2016 Download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน
 1 file(s)  0 download
ประจำปีงบประมาณ 2560 ธันวาคม 2, 2016 Please login to download
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
 1 file(s)  27 downloads
จ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ พฤศจิกายน 20, 2016 Download
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
 1 file(s)  15 downloads
จ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ พฤศจิกายน 20, 2016 Download
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
 1 file(s)  14 downloads
จ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ พฤศจิกายน 20, 2016 Download
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
 1 file(s)  15 downloads
จ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ พฤศจิกายน 20, 2016 Download
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
 1 file(s)  20 downloads
จ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ พฤศจิกายน 20, 2016 Download
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
 1 file(s)  19 downloads
จ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ พฤศจิกายน 20, 2016 Download
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
 1 file(s)  26 downloads
จ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ พฤศจิกายน 20, 2016 Download
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค.59
 1 file(s)  3 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2559 ธันวาคม 8, 2016 Download
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย.59
 1 file(s)  2 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2559 ธันวาคม 8, 2016 Download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 1 file(s)  2 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2560 ตุลาคม 4, 2016 Download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์๒
 1 file(s)  0 download
ประจำปีงบประมาณ 2560 ตุลาคม 4, 2016 Download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์
 1 file(s)  0 download
ประจำปีงบประมาณ 2560 ตุลาคม 4, 2016 Download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
 1 file(s)  0 download
ประจำปีงบประมาณ 2560 ตุลาคม 4, 2016 Download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน๒
 1 file(s)  1 download
ประจำปีงบประมาณ 2560 ตุลาคม 4, 2016 Download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน
 1 file(s)  1 download
ประจำปีงบประมาณ 2560 ตุลาคม 4, 2016 Download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว
 1 file(s)  1 download
ประจำปีงบประมาณ 2560 ตุลาคม 4, 2016 Download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 1 file(s)  4 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2560 กันยายน 22, 2016 Download
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค.59
 1 file(s)  5 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2559 ธันวาคม 8, 2016 Download
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.59
 1 file(s)  1 download
ประจำปีงบประมาณ 2559 ธันวาคม 8, 2016 Download
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค.59
 1 file(s)  1 download
ประจำปีงบประมาณ 2559 ธันวาคม 8, 2016 Download
แบบฟอร์มสอบข้อเท็จจริงรายบุคคล(พก.๒/๑)
 1 file(s)  147 downloads
เอกสารประกอบเงินกู้คนพิการ พฤศจิกายน 20, 2016 Download
แบบเยี่ยมบ้าน (สอบข้อเท็จจริงการกู้ยืมเงินฯ)
 1 file(s)  112 downloads
เอกสารประกอบเงินกู้คนพิการ พฤศจิกายน 20, 2016 Download
คำร้องขอกู้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ
 1 file(s)  222 downloads
เอกสารประกอบเงินกู้คนพิการ พฤศจิกายน 20, 2016 Download
แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนผู้สูงอายุ
 1 file(s)  120 downloads
งานผู้สูงอายุ พฤษภาคม 11, 2016 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เม.ย. 59
 1 file(s)  3 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2559 ธันวาคม 8, 2016 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มี.ค.59
 1 file(s)  8 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2559 ธันวาคม 8, 2016 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ก.พ.59
 1 file(s)  2 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2559 ธันวาคม 8, 2016 Download
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการศูนย์ฯ ผู้สูงอายุ
 1 file(s)  36 downloads
งานผู้สูงอายุ กุมภาพันธ์ 24, 2016 Download
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดนครราชสีมา
 1 file(s)  64 downloads
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา กุมภาพันธ์ 24, 2016 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ม.ค.59
 1 file(s)  4 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2559 ธันวาคม 8, 2016 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธ.ค.58
 1 file(s)  2 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2559 ธันวาคม 8, 2016 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พ.ย.58
 1 file(s)  3 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2559 ธันวาคม 8, 2016 Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ต.ค.58
 1 file(s)  2 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2559 ธันวาคม 8, 2016 Download
แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม
 1 file(s)  341 downloads
แบบสอบข้อเท็จจริง กุมภาพันธ์ 24, 2016 Download
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
 1 file(s)  6 downloads
เอกสารเผยแพร่ กุมภาพันธ์ 11, 2016 Download
คู่มือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 1 file(s)  102 downloads
เอกสารเผยแพร่ กุมภาพันธ์ 11, 2016 Download