งานกองทุนคนพิการ

เอกสารทำบัตรประจำตัวคนพิการ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://dep.go.th/?q=th/services/disability-id-card

——————————————————————–

เอกสารประกอบเงินกู้คนพิการ

——————————————————————–

การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

——————————————————————–

จ้างงานคนพิการหน่วยงานภาครัฐ