“ม.ราชภัฎนม. ศึกษาดูงาน”

นักศึกษาม.ราชภัฎนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน