“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมทำสะอาด ทาสีทางเท้า ทาสีรั้ว ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บขยะ ตามโครงการ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) รอบประตูชุมพล อนุสรณ์สถานวีรชนคนโคราช เสาธงหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชีมา และคูเมือง หน้าวัดพายัพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา