ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา