ยายชู แสงแดด

คุณยายชู  แสงแดด อายุ 93 ปี

หายออกจากบ้าน จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560

**หากเห็นเบาะแสโปรดแจ้ง**

086-952691,090-6714239,086-9539811

หากผู้ใดได้พบเบาะแส สามารถนำไปตัวได้ มีรางวัลตอบแทน 10,000 บาท