Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิ ประจำปีงบประมาณ 2562

แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

รับสมัครบุคคลดำเนินงานจ้างเหมาพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลดำเนินงานจ้างเหมาพนักงานตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

การเสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานและสื่อมวลชนดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปี256

การประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562